• ตาข่ายโลหะขยาย
  • ตาข่ายโลหะพรุน
  • ตาข่ายสถาปัตยกรรม
  • ตะแกรงนิรภัย
บ้าน / โครงการ

พิพิธภัณฑ์หุ้มด้วยตาข่ายสถาปัตยกรรม

  • พิพิธภัณฑ์หุ้มด้วยตาข่ายสถาปัตยกรรม
  • พิพิธภัณฑ์หุ้มด้วยตาข่ายสถาปัตยกรรม
  • พิพิธภัณฑ์หุ้มด้วยตาข่ายสถาปัตยกรรม

หนึ่งในคุณสมบัติที่ได้เปรียบที่สุดของการใช้ลวดตาข่ายสถาปัตยกรรมในอาคารคือผลกระทบของแสงแดดและมุมมองที่มีต่อรูปร่างของมันตาข่ายสถาปัตยกรรมมักจะมีการออกแบบต่าง ๆ เช่นตาข่ายที่ขยายสถาปัตยกรรม, ตาข่ายลวดทอสถาปัตยกรรม จะให้ความรู้สึกแตกต่างจากคนอื่น

ติดต่อเรา