• ตาข่ายโลหะขยาย
  • ตาข่ายโลหะพรุน
  • ตาข่ายสถาปัตยกรรม
  • ตะแกรงนิรภัย
บ้าน / โครงการ

พิพิธภัณฑ์หุ้มด้วยตาข่ายสถาปัตยกรรม

  • พิพิธภัณฑ์หุ้มด้วยตาข่ายสถาปัตยกรรม
  • พิพิธภัณฑ์หุ้มด้วยตาข่ายสถาปัตยกรรม
  • พิพิธภัณฑ์หุ้มด้วยตาข่ายสถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรมลวดตาข่ายมักจะใช้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ด้วยแสงที่ดีและการออกแบบแผงรูปทรงพิเศษซึ่งดูดีกับศิลปะที่สวยงามอุทธรณ์ลวดตาข่ายสถาปัตยกรรมที่ใช้ในการออกแบบตกแต่งภายในและภายนอกและการใช้งานศิลปะมากกว่า 10 ปี เหมาะสำหรับผ้าม่านและการแยกโลหะ, อาคารอาคาร, ราวบันได, ผนังและเพดาน

ติดต่อเรา